با سلام
شخصی با در دست داشتن برگه دستنویس از اینجانب برای دریافت مبلغ ۱۱ میلیون تومان شکایت کرد و بعد از ۲سال ثابت کرد. حال اینجانب تقاضای اعسار دادم و پذیرفته شد، ۳ میلیون تومان و ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان .اما توان پرداخت آن را ندارم اگر در دادگاه حاضر نشوم و مبالغ را پرداخت نکنم چه می‌شود؟ با تشکر از شما