ببخشید در سوال قبلی یه نکته رو فراموش کردم. مالک طبق قرارداد آپارتمان رو به من شش دانگ فروخته،ولی چون سند مادر اون، سه دانگش به نام کسی دیگه هست، میگه سه دانگش مال من نیست و سندش ربطی به من نداره. چه اقدامی باید بکنم؟ممنون