ضمن سلام و صبح بخیر وادب و احترام
بنده بنا به مشکلاتی در رشته شغلی خود شکست خوردم. باتوجه به بدهی های به وجود آمده ، بیکارشدم. طلبکارها شکایت کردند و در تمامی روزهای هفته، ابلاغی برعلیه من صادرمیگردد. آیا امکان پرداخت اقساطی از سوی بنده امکانپذیر است؟
یعنی ممکنه به حبس منجر بشونداین مشکلات و به زندان بیوفتم.